Jdi na obsah Jdi na menu
 


4.Problém masové kultury,Reklama,Medializace

28. 2. 2008

Problém masové kultury,Reklama,Medializace

1.Reklama

V dnešní době na nás reklama útočí ze všech stran,prostřednictvím televize,billboardů,rozhlasu,tisku,internetu..Jejím cílem je přesvědčit nás o nepostradatelnosti propagovaného výrobku a promyšlenými slogany nás následně přimět ke koupi.

Reklama má hlavní podíl na budování a podpoře značky.

1.značky se začaly objevovat v 80.letech 19.století a to u výrobků,které byly dříve běžně k dostání u hokynáře-např.cukr,mouka,mýdlo..Různé značky těchto produktů potřebovaly zviditelnit před ostatními a tak vznikl prostor pro reklamu,která byla v této době familiárního rázu-snažila se navodit pocit domácí pohody s daným výrobkem.Poprvé se zde objevují názory typu“reklama není jen věda,ale záležitost citu a ducha“,“Úkolem reklamy je najít firmám duši“.

Historickým mezníkem pro ocenění reklamních snah v oblasti budování a podpory značky se stal rok 1998 prodejem firmy Kraft za 6 násobek papírové hodnoty díky jedinému slovíčku..Kraft.Tento obchod znamenal velkou vzpruhu pro reklamu,která se začala nezastavitelným tempem rozšiřovat do celého světa..jakožto investice pro firmy do budoucna..

Kritéria pro úspěšnou reklamu

Reklama si musí získat pozornost, obvykle se zaměřuje na jedno ústřední tvrzení a nepokouší se poskytnout příliš mnoho informací. Může být zaměřená racionálně nebo citově. Vždy je třeba vybrat odpovídající styl, tón, slova a formát.
Reklama je propagační opatření, které šíří informace o daném výrobku či službě, s cílem jej prodat. Je to nejpružnější způsob, jak napomáhat prodeji a lze jej zaměřit na potenciálního zákazníka.

Je tvořena sedmi faktory:
1.obrazem
2.písmem
3. řečí
4.hudbou
5.jednáním
6.předmětem
7.výhodností

Slogan
Je v reklamě velice důležitý. Musí být snadno zapamatovatelný, originální a měl by vypovídat o daném produktu.
Obal a etiketa
Obal chrání výrobek, přiláká pozornost, charakterizuje produkt a napomáhá prodeji. Součástí obalu je etiketa, která identifikuje výrobek.

Značka

V dnešní době firmy prodávají spíše než výrobky svou značku a image,kterou si budují již mnoho let.Zavírají své trafiky a nakupují výrobky od jiných firem,zboží pak už jen „označkují“.Důvod této obchodní taktiky je zřejmý..nižší výdaje..

Snaha a cíle reklamy

Firma se snaží přesvědčit zákazníka o nepostradatelnosti daného výrobku, bez kterého nemůže žít. Cílem je zasáhnout co největší počet možných cílových trhů při hospodárnosti vynaložených prostředků.

Mezi hlavní cíle patří např.:
1.tvorba silné značky
2.zvýšení poptávky
3.posílení finanční pozice
4.vytváření pozitivní image
5.motivace vlastních pracovníků
6.zvýšení možností distribuce

Reklama je potřeba v době uvedení nového produktu na trh k vytvoření primární poptávky, v období zvyšování konkurenčního tlaku a v období zralosti, aby připomněla produkt zákazníkům.
Každá firma si musí na trhu identifikovat skupiny, které umí nejlépe obsloužit, vybrat si ty nejslibnější z nich a své úsilí zaměřit na jejich uspokojení. Musí také sesbírat vlastnosti produktu a přesvědčit spotřebitele o tom, že se její produkt liší od produktů konkurence a musí zdůraznit čím.

Jaký na nás má reklama vliv?

Vliv reklamy na člověka je úzce spjat s individualitou člověka příklonem či odporem vůči tzv. střednímu proudu a jeho životním stylem.Zkusme porovnat dva rozdílné typy lidí…

1.náctiletá dívka,jejímž snem je stát modelkou..tento prototyp je ideální pro terč reklamních snah..dívka koupí vše co propagují její idoly..od řasenky přes značkové džíny až po dietní sušenky..s pocitem,že jedině tak bude stejně dobrá/úspěšná jako oni.

2.muž ve středních letech povoláním filosof..tady žádné reklamní triky nejspíš nezaberou..nejde mu o to být „in“,mít nepotřebné a přebytečné věci..

 

Způsoby české reklamy upravuje Kodex reklamy,který každoročně vydává rada pro reklamu.Reklama podle tohoto kodexu nesmí snižovat důstojnost člověka a nesmí zneužívat předsudků a pověr.

Rada pro reklamu

-v ČR založena roku 1994

-Můžeme sem podat stížnost(např. na nevhodné umístění reklamy)a oni to prozkoumají a případně reklamu stáhnou.

2.Problém masové kultury

Masovou kulturou se rozumí kultura,která je lehce srozumitelná pro velké množství lidí-tzv.masu.Kvůli srozumitelnosti dochází k zjednodušování informací,ztrátě individuality,zavádění tzv. středního proudu/univerzálnosti.To má za následek nezprostředkovávání kultury vysoké či okrajové,neboť její účinek je založen na bezprostřednosti a umělecká díla nelze redukovat,aby splňovala kritérium srozumitelnosti širokému publiku.Tak vznikají soutěže již umělecky poněkud redukované..viz.Superstar.Být příznivcem masové kultury je pro člověka velmi pohodlné,protože je velmi snadno dosažitelná-média jsou nástrojem šíření masové kultury(televize, rozhlas,tisk, internet).Okrajové kultury jsou prostorem pro kreativitu,odlišnost překročení norem a zaběhlých stereotypů..

Masmédia

=hromadné sdělovací prostředky

Slouží k předávaní informací najednou velkým skupinám lidí

-noviny,televize,rádio,internet

-počátek spojen s příchodem novin na počátku 19.století

-s příchodem rozhlasu,televize a později i internetu můžeme zaznamenat mírnou ztrátu popularity tisku.

TELEVIZE-veřejnoprávní-financována z poplatků za televizory

-komerční-více reklam(v hlavním čase povoleno 9,5 min. jinak 16)

-povolenou délku reklamy stanovuje národní asociace majitelů televizních stanic

Medializace

Je zveřejňování informace o nějaké události prostřednictvím sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize, internet).
Prakticky se o medializaci hovoří, když je jedna konkrétní událost v krátkém časovém období opakovaně zveřejňována v médiích (např. čin některého politika, vydání nové knihy, objev vědeckého týmu apod.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář